Communicatie

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Vanaf het schooljaar 2019/2020 communiceren wij binnen de school door middel van de app Social Schools. Socials Schools bevordert de communicatie en samenwerking tussen school, thuis en andere betrokkenen. Via de app krijgen ouders een kijkje in de klas; tenminste 1 keer per week plaatsen alle leerkrachten een bericht over een activiteit die in de klas heeft plaatsgevonden. Ook de schoolagenda is hier te vinden. Ouders die in werkgroepen zitten zijn gemakkelijker te bereiken door middel van groepsappen. Daarnaast communiceren leerkrachten en directie praktische zaken via de app.

Alle ouders en medewerkers zijn op deze app te vinden.