Bewegingsonderwijs

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Sinds een aantal jaren krijgen de kinderen uit de groepen 1 en 2 1x per week en 3 t/m 8 2x in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Sinds 2019 verzorgt Julia van Lent het bewegingsonderwijs van de groepen 3 t/m 8 op de Driemaster. In 2019 studeerde zij af van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding te Zwolle. Sinds 2019 verzorgt Remco Jongman het bewegingsonderwijs voor de kleuters op de Driemaster. In 2019 studeerde hij af. Juf Julia en meester Remco maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad (VBL).

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad.

Jeugd Sportfonds Lelystad

Sinds dit jaar is het mogelijk om een bijdrage van maximaal € 225,- via Jeugd Sportfonds Lelystad te verkrijgen om uw kind te laten deelnemen aan sport / vereniging. Wanneer uw budget het niet toelaat om deelname of lidmaatschap zelf te bewerkstelligen, dan kunt zich via school aanmelden bij Jeugd Sportfonds Lelystad. Voor onze school is de vakleerkracht (Ricardo van de Pol) de intermediair. Hij zal namens u de aanvraag indienen na overleg met u en de groepsdocent van uw kind. De bijdrage zal –wanneer toegekend- direct gaan naar de desbetreffende vereniging, u hoeft dus niet zelf te gaan boekhouden. Jeugd Sportfonds Lelystad behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen. Meer informatie vindt u op:

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/lelystad/

Klimmen

De afgelopen 4 lessen zijn we met de groepen 3 t/m 8 bezig geweest met klimmen op de klimwand. Per les was er 1 groepje de hele les bezig met klimmen. Vooral het aantrekken van een klimbroekje vergde de nodige tijd voor sommige kinderen. Tijdens de les konden kinderen kiezen uit 2 verschillende wanden om te klimmen en uit een schommel. De kinderen uit groep 8 hebben tijdens hun les vooral het zekeren geoefend zodat ze onder mijn begeleiding konden helpen bij de andere groepen en er constant 2 kinderen tegelijk konden klimmen. Het waren weer leuke lessen en de kinderen hebben genoten.

”Met plezier bewegen is belangrijk voor kinderen!”

Simone de Vries, coördinator van de Vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL in Lelystad benadrukt het belang van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.  “Door alle kinderen met plezier te laten bewegen is de kans groter dat zij later voor een actieve en gezonde leefstijl kiezen. Voor plezier is het van groot belang dat kinderen op hun eigen niveau kunnen bewegen en ontdekken welke sport bij hun past. Een vakleerkracht is daar expert in.”

Vakgroep Bewegingsonderwijs, om trots op te zijn!
In Lelystad is het best bijzonder hoe het (binnenschoolse) bewegingsonderwijs door vakleerkrachten wordt gegeven zonder een bijdrage van de gemeente Lelystad. “We gaan binnen Stichting SchOOL voor goed onderwijs voor alle kinderen. Dat geldt natuurlijk voor rekenen en taal maar ook voor bewegingsonderwijs. Onze vakleerkrachten geven aan onze 21 scholen bewegingsonderwijs en aan 10 scholen van andere Lelystadse schoolbesturen”, aldus De Vries. De vakgroep met 20 vakleerkrachten organiseert naast de gymles ook sportactiviteiten in en buiten de school. Van kampen (Vlieland en Zeewolde) en sportdagen (atletiek, survival, spelkar) tot schoolsporttoernooien (handbal, voetbal, korfbal) en naschoolse activiteiten (Club Sportief).

Op basisscholen moeten voortaan alleen nog afgestudeerde sportleraren gymles geven. Dat staat in een initiatief wetsvoorstel van de VVD dat deze week wordt ingediend. Uit het recent gepubliceerde plan van aanpak van staatssecretaris Dekker van het ministerie van OC&W blijkt dat Lelystad zelfs in de top 10 staat van steden die voldoen aan het geven van 2 lesuren bewegingsonderwijs per week als ook aan het aandeel lessen dat wordt gegeven door een bevoegd docent.

“Lelystad mag trots zijn op hoe we hier goed bewegingsonderwijs organiseren voor onze kinderen en samen met partners werken aan sportactiviteiten die passen bij de ontwikkeling van het kind! Bent u als ouder nieuwsgierig naar het bewegingsonderwijs aan uw kind. Vraag de directeur of vakleerkracht en kom eens een kijkje nemen.”