Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad verplicht; dus ook op De Driemaster. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit enthousiaste en actieve mensen die nauw bij de school betrokken zijn. De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten.

De MR mag meedenken, en soms mee beslissen over alle zaken die de school aangaan. Elk belangrijk besluit dat het bestuur over de school wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR praat dus niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en belangstellende ouders kunnen komen luisteren. Aankondiging en notulen van deze vergaderingen hangen op het MR-prikbord, dat te vinden is bij de ingang  van de middenruimte.

De medezeggenschapsraad vergadert niet alleen op school, maar kan ook aanwezig zijn bij de vergaderingen van de GMR. De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare basisscholen in Lelystad, voert overleg en onderhandelt met ons bestuur, de gemeente, terwijl de onderwijsbonden ook hun gesprekspartner kunnen zijn.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan, zodat alle ouders en personeels-leden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school. De leden van de MR zijn gekozen door de groep waar ze uit voortkomen; de ouders van onze leerlingen kiezen uit hun midden een afgevaardigde en voor de leerkrachten geldt uiteraard hetzelfde.

 

Oudergeleding MR:

Ilja
(vice-voorzitter)
Sylvia

vacature

Personeelsgeleding MR:
Isa Kuchen
(secretaris)
 Sharon van Loveren
(voorzitter)

 

Nicole van Hekken (penningmeester)

 

 

U kunt de leden van de MR, of het nu de team- of oudergeleding is, gerust benaderen voor zaken die u met de MR wil delen. De MR is er namelijk voor u en uw kind!

E-mail: mr.driemaster@stichtingschool.nl

 

MR documenten

Agenda:

 

Notulen:

 

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2016