Nieuws

PBS

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Op de Driemaster werken wij met de methode van Positive Behaviour Support (PBS). Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De

Lees verder

Communicatie

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Vanaf het schooljaar 2019/2020 communiceren wij binnen de school door middel van de app Social Schools. Socials Schools bevordert de communicatie en samenwerking tussen school, thuis en andere betrokkenen. Via de app krijgen ouders een kijkje in de klas; tenminste 1 keer per week plaatsen alle leerkrachten een bericht over een activiteit die in de

Lees verder