Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang via de GO! Kinderopvang
Na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt GO! Kinderopvang voor uw kind dat de basisschool bezoekt. De buitenschoolse opvang (BSO). Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. De kinderen kunnen fijn binnen en buiten spelen, er is knutselmateriaal en er worden spelletjes gedaan. De leiding organiseert activiteiten en daarnaast zijn er periodiek speciale activiteiten. De diverse soorten spelmateriaal en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd. Op die manier kan er goed ingespeeld worden op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding. De leiding draagt zorg voor uw kind en vindt het daarom prettig daarover een goed contact met u te onderhouden.

Groepen
logogoIn verschillende vestigingen verspreid door de stad zijn 1, 2 of 3 groepen die naar leeftijd zijn samengesteld in onder-, midden- of bovenbouw. In de vakanties is de opvang bij de grootste vestiging. De overgang naar een andere leeftijdsgroep kan betekenen dat uw kind naar een andere vestiging gaat. Elke BSO is gekoppeld aan vaste basisscholen, vaak op loopafstand. De leidsters halen de kinderen. Als de afstand te ver is rijdt er een taxi. Voor de kinderen die het speciaal onderwijs volgen wordt samen met de ouders bekeken op welke vestiging ze geplaatst kunnen worden.

Contactgegevens: BSO de Sloep, Wold 15-73, tel. 06-27444623

Klik hier voor de website van de GO! Kinderopvang