Luizencontrole

hoofdluisRegelmatig wordt er hoofdluis gesignaleerd binnen onze school. Daarom zijn wij, in overleg met onze jeugverpleegkundige Fiona Zwarteveen, begonnen met regelmatige controle op hoofdluis en neten bij alle leerlingen.
Sinds het begin van het schooljaar 2012/2013 wordt de luizencontrole iedere 1e woensdag na een schoolvakantie uitgevoerd.

We hebben ook dit schooljaar weer een zestal ouders bereid gevonden om de luizencontrole op school uit te voeren. Sinds het schooljaar 2019/2020 hebben wij binnen het team een hoofdluizenpluis aangesteld. Dit is onze collega Isa. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie en de organisatie van de luizencontrole.

Indien er tijdens een controle bij uw zoon / dochter hoofdluis wordt gevonden, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van een brief die meegegeven wordt naar huis. Uiteraard wordt hier heel discreet mee omgegaan.

Het is belangrijk om het haar van uw zoon-dochter te behandelen lotion en een stofkam (netenkam). Tevens is er een middel verkrijgbaar bij apotheek/drogist, genaamd “Dimethicon”. Deze lotion zorgt ervoor dat de neten zich makkelijker  laten verwijderen. Na 1 week volgt een na-controle.
Voor informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan, verwijzen wij u naar de folder hoofdluis.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze collega Isa. Ook kunt u informatie vragen bij onze jeugdverpleegkundige Fiona Zwarteveen, tel. 276211 (GGD).

Om uw kind te mogen controleren op hoofdluis hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Als kinderen nieuw ingeschreven worden wordt ook om toestemming gevraagd.

Wij hopen op uw medewerking en een luisvrij schooljaar!