Ouderbijdrage

ouderbijdrageMet de ouderbijdrage kunnen veel extraatjes worden betaald, zoals het Sinterklaas en Kerstfeest, de sportactiviteiten, kunst en cultuurprojecten, een bijdrage aan de schoolreizen, de huurcollectie bibliotheek boeken, excursies, versnaperingen, natuuractiviteiten e.d. De ouderbijdrage is vrijwillig en is vastgesteld op € 25,–per leerling per jaar.

Ieder jaar wordt dit bedrag door de medezeggenschapsraad en de penningmeester van de ouders vastgesteld.

U ontvangt aan het begin van het schooljaar via een bericht op Social Schools een betalingsverzoek om het bedrag over te maken op ons banknummer NL34INGB0004308633 t.n.v. Oudercommissie De Driemaster o.v.v. de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.

De school vraagt een ouderbijdrage voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. Het geld wordt gebruikt voor uitgaven, zoals:

Eindejaarsfeest : limonade, eten, andere attracties
Afscheid groep 8 : cadeautjes, limonade
Sinterklaas : cadeautjes, schmink, snoep, limonade, pakken van Goedheiligman etc.
Kerst : kerstcircuit, kerstmaaltijd, kerstbomen, limonade, snoep
Attenties hulpouders : bedankochtend hulpouders, bloemen, gebak, koffie
Verzekeringen : leerling- en hulpouders verzekering
Grabbelton : verjaardagspresentjes
Pasen : paaseitjes, etc.
Sportactiviteiten : entree schoolvoetbal, limonade en ijsjes korfbal, survival, sportdag
Infoavonden : de koffie en eventuele andere uitgaven

Het geld wordt beheerd door de penningmeester van de ouderparticipatie.