SchOOLwiki

zoekopdracht

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In de kleutergroepen wordt de belangstelling voor letters en woorden al gewekt. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er in de kleuterbouw gewerkt met de Methode “Onderbouwd”.

In groep 1 gebeurt het op een vrij algemene manier door voortdurend een taalrijke omgeving te creëren. Natuurlijk vormen de sociale ontwikkeling, de visuele en motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het (samen) spelen ook belangrijke elementen.

In groep 2 wordt het onderwijs gericht toegespitst op het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Met name het voorbereidend lezen neemt een belangrijke plaats in.
Tijdens de kringen worden er o.a. reken- en leesactiviteiten aangeboden.
Rekenspelletjes zoals evenveel, erbij, eraf, tellen tot…., getal symbolen herkennen enz. Taal-lees activiteiten zoals dezelfde klanken en woorden horen en zien, rijmen, woorden in stukjes hakken en weer aan elkaar plakken, enz.
Ook worden er geheugen oefeningen gedaan. De kringactiviteiten krijgen een vervolg in de werk les. Wat de kinderen aangeboden hebben gekregen, gaan ze dan zelfstandig verwerken.

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, laten we de kinderen vast kennismaken met activiteiten uit groep 3. Ook wordt er in de kringen extra aandacht besteed aan woorden en letters, zonder dat er van de kinderen verwacht wordt dat ze gaan lezen.

Als de kinderen in groep 3 komen verandert er natuurlijk toch een heleboel. Ze zitten op vaste plaatsen en worden klassikaal aangesproken. Tot de herfstvakantie is de ochtend pauze 30 min. i.p.v. 15 min. De kinderen spelen ’s middags ook nog buiten. De kinderen hebben deze momenten nodig om zich te ontladen, zodat ze daarna weer met nieuwe energie aan het werk kunnen in de klas. Ook hebben we 4x per week de bekende werk les, waar de kinderen kleutermateriaal tegen komen.
Natuurlijk hebben we in groep 3 ook nog de hoeken, zoals de poppenhoek en leeshoek.

Na de herfstvakantie zijn de kinderen zo gewend aan de nieuwe situatie dat we stapsgewijs de werkwijze kunnen aanpassen. Dit houdt in dat er niet meer extra wordt buiten gespeeld en dat in de werklessen het materiaal uit groep 2 niet meer wordt gebruikt. Vanaf januari wordt het gewone rooster gevolgd.

De taalles bestaat allang niet meer uit overschrijven en invullesjes. Wij besteden veel aandacht aan een goede spelling en foutloos schrijven. Maar ook wordt veel aandacht besteed aan het leren praten, aan het luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden.
Wij leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Begrijpend lezen – om later beter zelfstandig te kunnen studeren – is een heel belangrijk onderdeel van de hedendaagse taalles.

Het rekenonderwijs is de laatste jaren veranderd. Op De Driemaster leren wij de kinderen rekenen door niet alleen te cijferen maar ook praktische probleempjes uit het dagelijks leven op te laten lossen.
Over oplossingsmethoden wordt gepraat en als er verschillende oplossingsstrategieën zijn dan worden deze vergeleken. Ook het lezen en maken van grafieken en tabellen wordt geoefend. Er wordt veel – op een handige manier – uit het hoofd gerekend.