SchOOLwiki

zoekopdracht

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Jaarlijks terugkerende activiteiten:

 • Een project rond de Kinderboekenweek.
 • Rond 5 december het Sinterklaasfeest.
 • In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep.
 • Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting.
 • Voor de Paasvakantie sluiten wij de week af met een gezamenlijk Paasontbijt.
 • Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8.
 • Het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m
 • Voor de groepen 6,7 en 8 eenmaal per jaar een klassenavond .
 • Excursies binnen en buiten Lelystad (bijvoorbeeld bezoek Anne Frank huis, of een voorstelling bij CKV de Kubus).
 • De Zeebodemloop
 • Groep 8 viert hun afscheid d.m.v. een optreden voor kinderen en de ouders van de leerlingen van groep 8. Deze voorstelling wordt ook opgevoerd voor de hulpouders tijdens de bedankochtend.
 • Diverse creatieve en sportieve cursussen in het kader van de brede school.


Vader- en moederdag:
Elk schooljaar zal er in de groepen 1 tm. 4 klassikale aandacht worden besteed aan vader- en moederdag. Als kinderen zelf aangeven dat zij iets willen maken voor een bijzondere gelegenheid, dan worden zij hiertoe natuurlijk in de gelegenheid gesteld.

Wekelijks terugkerende activiteiten:

 • Via de nieuwe technisch leesmethode ‘Estafette’ wordt er twee keer per week groep doorbrekend gelezen. Alle kinderen die lezen in AVI niveau 1 t/m 9 doen hieraan mee. Hulpouders helpen hierbij.
 • Weeksluiting en Bouwafsluiting. Iedere vrijdag wordt de week afgesloten. De week wordt afgesloten met een bouwafsluiting. Iedere klas komt bovendien een keer aan de beurt om een zogenaamde weeksluiting te verzorgen. Tijdens een bouwafsluiting zitten de kinderen van onder-, midden- en bovenbouw (per bouw) bij elkaar om toneel te spelen, e.d. Bouwafsluitingen zijn alleen voor leerlingen bestemd.

Iedere groep heeft elk schooljaar eenmaal de beurt om de weeksluiting te verzorgen. Ouders/verzorgers van de kinderen, die meedoen aan de weeksluiting   kunnen komen kijken. In het jaarrooster (afgedrukt in de zomerschoolkrant) staan alle weeksluitingen ingepland.

Omdat de middenruimte eigenlijk niet groot genoeg is om alle leerlingen en veel publiek te herbergen, hebben wij de volgende regels moeten opstellen:

 • Leerkrachten zitten verspreid door de middenruimte.
 • Per ‘optredende leerling’ in principe niet meer dan twee toeschouwers.
 • Filmen en fotograferen ‘uit de hand’, van achter uit de zaal is mogelijk. Helaas is er geen plaats voor statieven, snoeren naar stopcontacten en constant brandende filmlampen.

Een weeksluiting wordt 1 keer gespeeld. De bovenbouw treedt op voor de bovenbouw, de onderbouw treedt op voor de onderbouw.