SchOOLwiki

zoekopdracht

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s

Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO te mogen begeleiden. Wij zijn niet alleen moreel verplicht daartoe, maar vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien is contact met PABO’s en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als ze soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.

Dit laatste is het geval bij vierdejaars studenten, die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan (dit zijn de zogenaamde LIO leerkrachten). Ans van den Eijkel is onze stage-coördinator.