SchOOLwiki

zoekopdracht

De groepsgrootte en inzet van extra hulp

De groepsgrootte varieert op dit moment tussen de 20 en de 32 kinderen. Na de 2 verbouwingen in de afgelopen jaren beschikt de Driemaster over 11 lokalen.

Extra hulp aan kinderen wordt onder schooltijd door de leerkracht gegeven en onze Remedial Teacher ondersteunt en begeleidt hierin.