SchOOLwiki

zoekopdracht

De leeractiviteiten van de kinderen

Kleuters leren al doende tijdens hun spel.
Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. De school heeft grote aandacht voor de bevordering van de taalontwikkeling. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Ook door het gebruik van diverse taalontwikkelingsprogramma’s wordt aandacht besteed aan de bevordering van de taalontwikkeling. Dat is belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs.
Wij proberen de omgeving zo uitnodigend mogelijk te maken zodat de kinderen zich spelenderwijs door middel van het materiaal, de opdrachten en het samen spelen en werken kunnen ontwikkelen.

De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in projectvorm.
Natuurlijk worden er ook veel liedjes gezongen, die met het onderwerp te maken hebben. Seizoengebonden thema’s zoals ‘herfst’ en ‘lente’ komen vanzelfsprekend elk jaar aan bod.

Om ruimte te scheppen zal ook de hal vaak bij het onderwijs worden betrokken. Sommige bouw- en speelactiviteiten zullen zich voornamelijk hier afspelen.

Alles is erop gericht om kinderen een zo prettig mogelijke schooltijd te bezorgen, waarin ze spelenderwijs kennismaken met alle facetten die wij als school te bieden hebben.
Dit op cognitief gebied maar ook op sociaal/emotioneel gebied zodat de kinderen gestimuleerd worden om zich steeds verder te ontwikkelen.