SchOOLwiki

zoekopdracht

De organisatie van de school

Met onze ruim 260 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, zijn wij voor Lelystadse begrippen een middelgrote school. In het moderne basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of het nu gaat om kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management of omgaan met gedragsproblemen. Er zijn groepen met 1 leerkracht, er zijn ook groepen met 2 leerkrachten. Het is ons beleid om niet meer dan twee leerkrachten voor 1 klas te zetten, dit is voor onze leerlingen goed te overzien. Helaas worden wij door onvoorziene omstandigheden soms gedwongen om hiervan af te wijken (bijv. ziekte, een studie of examen van een leerkracht enz.).

Niet alle leerkrachten staan voor de klas, er zijn ook leerkrachten die zich bezighouden met andere taken zoals het bieden van speciale zorg aan kinderen die hier behoefte aan hebben.

Wij kiezen voor een groeps-instructie en een individuele verwerking. De extra hulp wordt zoveel mogelijk gegeven in de eigen klas.

Kinderen mogen pas onderwijs volgen als zij 4 jaar zijn en kunnen een aantal dagdelen per week “proefdraaien” vanaf 3 jaar en 10 maanden. De officiële inschrijvingsdatum is dan ook vaak de datum waarop het kind 4 jaar wordt. Kinderen die voor 1 oktober jarig zijn worden ‘vroege’ leerlingen genoemd, kinderen die na 1 oktober jarig zijn noemen we ‘late leerlingen’. Wij gaan flexibel om met deze zogenaamde ‘1 oktober regeling’. Dit houdt in dat wij naar de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind kijken en aan de hand daarvan bepalen of een kind wel/niet toe is aan groep 3. (In augustus op 5 jarige leeftijd instromen in groep 3 is dus mogelijk, evenals een instroming in deze groep op 7 jarige leeftijd.)

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een vaste plaats in de klas. De kinderen zitten het grootste gedeelte van de dag gegroepeerd in tafelgroepjes, op sommige toets momenten zitten de kinderen alleen.