SchOOLwiki

zoekopdracht

Dyslexie onderzoek

Op school werken wij met kinderen met een hardnekkig taal-/spelling probleem volgens het protocol dyslexie. Voor het basisonderwijs is daar geen dyslexie verklaring voor nodig, voor het voortgezet onderwijs echter wel. Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft van dyslexie zal dit besproken worden met de ouders.

Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek via de vergoede zorg. Op school kunt u met de leerkracht en/of Intern Begeleider bespreken of uw kind voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Ook kunt u advies-hulp krijgen bij het aanvragen van een dyslexie onderzoek bij de verschillende instanties.