SchOOLwiki

zoekopdracht

Expressieactiviteiten

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich leren uiten. De expressieactiviteiten zijn niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Het is de bedoeling dat een deel van de activiteiten grensoverschrijdend is. De kinderen komen op deze manier in aanraking met verschillende expressievaardigheden en ook het feit dat kinderen samenwerken met kinderen uit andere groepen is een belangrijk aspect.

Het werkstuk wordt natuurlijk beoordeeld, maar de manier waarop de leerling aan zijn werkstuk gewerkt heeft, vinden wij zeker zo belangrijk.

In week- en bouwafsluitingen wennen de kinderen spelenderwijs aan een optreden in het openbaar en spreken in een grotere groep (verderop komen week- en bouwafsluitingen uitgebreid aan bod).