SchOOLwiki

zoekopdracht

Het volgen van de ontwikkeling van het kind

Van iedere leerling wordt, na aanmelding, een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard.
De dossiers worden beheerd door de interne begeleider en zien op aanvraag in te zien en eventueel aan te vullen door ouders.
In de klas zelf worden ook administratiemappen bijgehouden.
In deze mappen worden de gegevens van het dagelijkse werk en toetsen bijgehouden. Ook weekplanningen, da verslagen en andere bijzonderheden worden hierin genoteerd.