SchOOLwiki

zoekopdracht

Hulp op school

Op de Driemaster hebben we vaste afspraken over de hulp aan kinderen. Alle kinderen worden een paar keer per jaar door ons zelf getest op hun leesniveau. Wanneer blijkt dat kinderen in hun leesproces achter blijven dan wordt er een aantal maatregelen genomen. Binnen onze estafette lees methode komen deze kinderen op een speciale aanpak, waarbij ze extra hulp krijgen. Blijkt dat dit niet voldoende helpt dan wordt met de RT-er en evt. IB-er overlegt wat er nog meer kan gebeuren. Er volgt dan een handelingsplan naast de speciale aanpak. Dit handelingsplan voert de leerkracht uit en de leerkracht brengt de ouders op de hoogte van deze extra hulp. Zo’n handelingsplan kan uit de volgende maatregelen bestaan: letters, woorden of zinnen flitsen. Regelmatig hak en plak oefeningen doen, lees en spelling oefeningen op de computer. In kleine groepjes de lesstof herhalen of juist extra voorbereiden. Duo/samen lezen: Dit is lezen met een ouder kind die het andere kind begeleidt. Dit kan alleen in bepaalde gevallen. Oefeningen om het tempo te verhogen. En natuurlijk kinderen stimuleren om veel te lezen, ook thuis.