SchOOLwiki

zoekopdracht

Mediawijsheid op de Driemaster

Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid heeft betrekking op nieuwe media, maar ook op ‘oude’ media zoals radio, televisie, kranten en tijdschriften. Een mediawijze leerling kan:

 • Informatie zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken
 • Verschillende media bedienen en gebruiken, zoals computer, smartphone en software
 • ICT gebruiken binnen de geldende normen en waarden van onze samenleving

De kinderen op de Driemaster maken gebruik van media ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken en het oefenen van opdrachten die via media te bereiken zijn. Media-activiteiten worden steeds meer onderdeel van methodes en leergangen.

Afspraken
Wij zien binnen het gebruik van media mede een opvoedende taak weggelegd, waarin we samen met de kinderen en de leerkrachten een aantal afspraken gemaakt hebben:

Gedragsafspraken met kinderen:

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van je leerkracht.
 • Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je deze informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht.
 • Kinderen maken op school alleen gebruik van e-mail na toestemming van de leerkracht.
 • Pagina’s die te maken hebben met social media mag je alleen gebruiken als je van te voren aangeeft dat je ze nodig hebt bij een opdracht die met school te maken heeft.
 • Spelletjes spelen op de vrijdag mag, zolang het een plezierig spel is en niet met geweld heeft te maken.
 • Mobieltjes van kinderen moeten worden uitgezet onder schooltijd

Gedragsafspraken met leerkrachten:

 • Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden binnen een didactisch perspectief.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • E-mail gebruik je alleen voor contacten die met de Driemaster te maken hebben. Andere e-mails en contacten onderhoud je met je privé e-mailadres.
 • Als teamlid ga je zorgvuldig om in het contact met ouders en leerlingen via social media.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van de website terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 • Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen elkaar aanspreken wanneer ze zich niet aan bovenstaande afspraken houden.
 • Wanneer kinderen zich bewust niet houden aan de afspraken, neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Om de volgende redenen zien wij af van filtering op het Internet: 

 • Filtering is nooit 100% waterdicht. Dit houdt in dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en leerlingen toe dat we niet kunnen waarmaken.
 • Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/ goed bruikbare Internetpagina’s geblokkeerd.
 • Filtering is kostbaar.
 • Filtering is betuttelend.