SchOOLwiki

zoekopdracht

Onafhankelijke toetsen / Leerlingvolgsysteem

Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen.
De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen zijn mede van grote betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd; een dergelijk systeem noemen wij het Leerling Volg Systeem.

De groepsresultaten worden in een zogenaamde signaleringsvergadering besproken. De individuele resultaten worden hierna besproken door de intern begeleider (IBer), de directie en de groepsleerkracht.
Als het onderwijs moet worden bijgesteld dan wordt hiervoor eerst een plan gemaakt. Dit plan noemen wij een handelingsplan. Geldt zo’n plan voor een groep(je) kinderen, dan noemen we dit een groepsplan. Als de leerprestaties van uw kind aanleiding geven tot het opstellen en uitvoeren van een individueel handelingsplan dan wordt u daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld door de leerkracht van uw kind nog voordat dit plan wordt uitgevoerd. Dit plan wordt met u geëvalueerd tijdens het 10 minuten gesprek en moet door u worden ondertekend.

De toetsscores van al deze toetsen zijn op school ter inzage aanwezig. Daarnaast wordt u ook op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind(eren). De groepsleerkracht houdt de toets gegevens van het lopende jaar overigens, evenals de resultaten van het overige werk, bij in de eigen administratiemappen.

Naast het geven van waarderingen voor het gemaakte werk vinden wij het ook heel belangrijk kinderen tijdens hun werk te observeren. Er wordt dan gekeken naar werkhouding, motivatie, inzet en concentratie.