SchOOLwiki

zoekopdracht

Onze visie

Kort en bondig zou de opdracht van de school als volgt geformuleerd kunnen worden: “voor ieder kind bieden wij uitsluitend het beste!”

  • Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor een plezierig leer- en werkklimaat. De school moet voelen als een warme jas, waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen.
  • Zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, respect en waardering zijn hierbij belangrijke aspecten. Wij vinden het belangrijk dat het kind ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, waardoor het leert verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen.
  • De leerlingen gaan naar De Driemaster om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee later in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren.
  • We willen uit het kind halen wat erin zit, waarbij wij rekening houden met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. We spelen hierbij in op interesse en behoeften van kinderen.

Wij werken volgens een systeem waarbij sommige groepen zijn samengesteld uit leerlingen met nagenoeg dezelfde leeftijd en tevens een drietal groepen met jongste en oudste kleuters. Groep overstijgende activiteiten komen regelmatig voor.

Er zijn collega’s binnen het team die niet voor een eigen groep staan; zij houden zich onder andere bezig met het bieden van speciale zorg aan kinderen die hier behoefte aan hebben.

Het is voor ons belangrijk dat er met alle betrokkenen in openheid, zowel formeel als informeel, wordt gecommuniceerd over alles wat met ons onderwijs te maken heeft.