SchOOLwiki

zoekopdracht

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

De inschrijving van een kind dat nog geen 4 jaar is

Voorafgaande aan een eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met de directie. U bent van harte welkom voor een gesprek waarin wij u alle informatie kunnen geven. Bij een inschrijving hebben wij het sofinummer van het kind nodig en ook de opleidingsgegevens van de ouders.
Als uw kind is ingeschreven kan hij of zij, twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd vijf ochtenden c.q. middagen zijn of haar aanstaande groep bezoeken, om vast wat te wennen aan de nieuwe situatie.

De inschrijving van een kind dat al ouder is dan 4 jaar

Dit zijn kinderen die van een andere school afkomstig zijn. Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst en daar wordt gevraagd of er nog bijzonderheden zijn. Bij inschrijving stuurt de school van herkomst ons een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport.
Wij adviseren u uw kind bij de aanmelding mee te nemen, zodat ouder en kind alvast de sfeer van de school kunnen proeven. Het is in de eerste plaats belangrijk dat het kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school. Inschrijving is pas een feit als u het inschrijvingsformulier heeft  ondertekend.