SchOOLwiki

zoekopdracht

Overzicht leerlingvolgsysteem

1. Voor alle kinderen houden wij twee keer per jaar methode onafhankelijke toets weken. Dit doen wij in februari en juni.
2. Alle gegevens worden per kind en per groep in grafieken omgezet.
3. Deze gegevens worden in de tweejaarlijkse signaleringsvergaderingen met het hele team besproken.
4. Hierop volgend worden voor de kinderen handelingsplannen opgesteld. Dit kan individueel, per groepje of voor de hele groep.
5. Ook voeren de directeur en de intern begeleider, met de leerkracht, twee keer per jaar consultatiegesprekken, waarin alle kinderen aan de orde komen en eveneens de handelingsplannen besproken worden. Omdat dit elk jaar weer gebeurt, zit hier een doorgaande lijn in.
6. Alle gegevens worden opgeslagen in een leerling dossier.

 

N.B. Maar ook u als ouder kan de aangever zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Vangt u geluiden in deze richting op en heeft u het idee dat ‘de school’ daar nog niet zoveel oog voor heeft, meld dit dan aan de groepsleerkracht.