SchOOLwiki

zoekopdracht

Overzicht zorgsysteem

1. De leerkracht signaleert het probleem.
2. De leerkracht biedt zelf hulp en stelt een kort handelingsplan* op.
3. Slaat de hulp niet aan, dan wordt het probleem in de bouwvergadering* besproken.
4. Voortzetten van de hulp met een aangepast handelingsplan.
5. Slaat ook deze hulp niet aan, dan wordt het kind aangemeld bij de intern begeleider. Dit wordt gemeld in de bouwvergadering.
6. De intern begeleider verzamelt informatie en laat eventueel onderzoek doen door remedial teacher of doet dit waar mogelijk zelf. Daarnaast kan de school de hulp inroepen van een ortho pedagoog.
7. Onderzoek kan ook via het onderwijsloket. Aanvragen via het onderwijsloket dienen schriftelijk te worden ingediend. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.
8. Naar aanleiding van de gegevens uit de onderzoeken wordt een intensief handelingsplan opgesteld. Dit wordt opgesteld met alle betrokken personen.
9. Dit handelingsplan wordt uitgevoerd binnen of buiten de groep, door de leerkracht zelf, remedial teacher, onderwijsassistent of ambulant begeleider, of een combinatie van deze drie.
10. Na zes weken wordt het uitgevoerde handelingsplan besproken met alle betrokkenen en indien nodig aangepast en voortgezet.
11. Wanneer blijkt dat het handelingsplan niet het gewenste resultaat heeft en wij als school het kind niet meer kunnen bieden wat het nodig heeft, kan er een aanmelding bij de Permanente commissie leerlingenzorg, PCL * volgen.
12. Deze aanmelding kan leiden tot een verwijzing naar een basisschool voor speciaal onderwijs.


*Het duurt 8 weken van het moment van indienen van de aanvragen tot het besluit van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).