SchOOLwiki

zoekopdracht

Scholen in verbinding

De Driemaster behoort tot het cluster van “brede basisscholen”.

Hier liggen voor ons kansen om onze leerlingen nog meer te bieden op het gebied van voor- en naschoolse opvang, het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ook schept het meer mogelijkheden om onze leerlingen in contact te brengen met sport, kunst en cultuur.

Er zijn contacten tussen Horizon en De Driemaster, CKV de Kubus, wijkbeheer, jeugd- en jongerenwerk, GGD, het sportbedrijf, de SKL enz. enz. Er is geregeld overleg tussen deze verschillende partners.

Onze school werkt op dit gebied intensief samen met buurschool “Horizon”. Beide scholen bieden hun leerlingen een breed naschools aanbod waarin de nadruk wordt gelegd op Sport en Cultuur.

Het aanbod waarop onze leerlingen kunnen intekenen staat ook open voor onze leerlingen die na schooltijd worden opgevangen door de SKL.

Het aanbod vindt plaats in de schoolgebouwen van Horizon en De Driemaster, in de gymzaal tussen de scholen of op de pleinen rondom de school.