SchOOLwiki

zoekopdracht

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In De Driemaster zijn alle leslokalen in gebruik. De lokalen liggen om de middenruimte heen; deze middenruimte kan worden afgesloten door middel van schuifwanden. Een lokaal wordt niet door een groep bezet, dit lokaal wordt gebruikt als overblijflokaal en RT ruimte.

De middenruimte is regelmatig in gebruik. Kleine groepjes leerlingen zijn hier aan het werk, soms onder begeleiding van hulpouders. De week- en bouwafsluitingen vinden hier plaats en er wordt hier gegeten met de overblijvers.

Onze bibliotheek vindt u in de gang bij de groepen 5 en 6.

Verder zijn er in ons schoolgebouw nog een directiekamer, een lerarenkamer, een kantoor voor de school assistent, een kantoor voor de IB/RT, een RT kantoor en drie magazijnen te vinden.

De Stichting Kinderopvang Lelystad maakt op de bovenverdieping gebruik van 3 ruimten.

In elke klas staan 2 computers, behalve bij de kleuters. Verder kan er gewerkt worden op computers in de gang bij de kleuterbouw, middenbouw en bovenbouw.

Een plattegrond van de onder- en bovenverdieping van onze school vindt u hier.