SchOOLwiki

zoekopdracht

Speciale zorg voor het jonge kind

Met name de onderbouw legt de basis voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen.

Ons beleid is er dan ook al jaren op gericht om, zover de financiële en personele situatie dit mogelijk maakt, kleine opvanggroepen te vormen waarin jongste en middelste kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen.