SchOOLwiki

zoekopdracht

Toetsen en testen

Wanneer er vanuit school een hulpvraag is omtrent leren en/of gedrag kan het onderwijs loket ingeschakeld worden. Ouders moeten hier toestemming voor geven. Het onderwijsloket bekijkt de mogelijkheden voor onderzoek. Ouders kunnen rondom gedrag ook zelf een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld Bosman of Triade. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.