SchOOLwiki

zoekopdracht

Urenverdeling

Het minimaal verplichte aantal uren onderwijs in een schooljaar ligt voor de groepen 1 t/m 4 op 880 uur per jaar, voor de groepen 5 t/m 8 ligt dit op 1.000 uur. Dit is bepaald door de Onderwijsinspectie; uiteraard voldoen wij aan deze eisen.

Hieronder vindt u de ‘tijdsverdeling leer- en vormingsgebieden’ per groep:

Groep
  1/2 
Groep
3
Groep
4
Groep
5
Groep
6
Groep
7
Groep
8
Bewegingsonderwijs/
vrijspel/zwemmen
7.00 1,75 2.00 1,75 1,50 1,50 1,50
Fijne motorische activiteiten/schrijven 0,75 2,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00
Taal/spelling/taalactiviteiten 3,25 2,50 6.00 7,00 7,50 7,50 8,00
Lezen/aanvankelijk lezen 5,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Begrijpend lezen 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25
Rekenen/wiskunde 2,00 5,25 5,00 5,00 5.00 5,00 5,00
Wereldoriëntatie
(aardrijkskunde/geschiedenis/biologie)
0,50 1,00 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Engels 0,50 0,50
Verkeer 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sociaal emotionele ontwikkeling 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50
Expressie (muziek/handvaardigheid/ tekenen/drama/dans) 7,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1.25
Totaal 23 23 23 25,75 25,75 25,75 25,75