SchOOLwiki

zoekopdracht

Verslaggeving door groepsleerkrachten

In februari en juni wordt er over de kinderen van groep 1 t/m 8 een verslag gemaakt. Bij het samenstellen van het verslag hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • We gebruiken geen cijfers, omdat naar ons oordeel de vorderingen van een kind, zowel op prestatie- als op sociaal-emotioneel gebied niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt.
  • We proberen vooral aan te geven wat het kind kan en wat zijn/haar verdere mogelijkheden zijn.
  • Naast een waardering van prestaties wordt er ook een waardering aangegeven van de persoonlijkheidsaspecten.

Wanneer leerprestaties of gedrag erg opvallend zijn in positieve of negatieve zin, is dit in het verslag terug te vinden. Voor een belangrijk deel zal dit echter in persoonlijke gesprekken met ouders nader toegelicht worden.
Ouders worden in de gelegenheid gesteld om 10-minutengesprekken te voeren waarin wij het verslag kunnen toelichten.

Buiten de twee verslagen in zijn er ook 10-minuten gesprekken in november.

Natuurlijk kunt u ook buiten de 10-minutengesprekken een afspraak maken met de leerkrachten