SchOOLwiki

zoekopdracht

Visie op ouderbetrokkenheid

Op de Driemaster werken ouders en team samen. Daardoor ondersteunen wij elkaar bij de opvoeding en bij het leren op school.

Wat willen wij bereiken:

  • Het welbevinden van onze kinderen wordt vergroot en het leerproces wordt gestimuleerd en daarmee geven wij ze een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Wat hebben wij hiervoor nodig?

  • Ouders en team voelen zich samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het leerklimaat.
  • We werken samen, nemen elkaar serieus en nemen de tijd voor elkaar.
  • Wij gaan respectvol en open met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid.
  • Ouders en team informeren elkaar eerlijk, transparant en duidelijk over de cognitieve, sociale en emotionele behoeften van het kind.
  • We spreken wederzijdse verwachtingen uit en hanteren duidelijke regels en afspraken voor iedereen.