SchOOLwiki

zoekopdracht

Wereldoriënterende vakken

Bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn de laatste jaren nog een paar verplichte vakken gekomen. Bevordering gezond gedrag, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en natuur- en milieueducatie om er een paar te noemen. Sommige van de ‘nieuwe vakken’ hebben onderdak gevonden bij oude onderdelen. Aan andere vakken wordt apart aandacht besteed. Vanaf groep 1 komen ‘wereld oriënterende’ onderwerpen aan de orde; in de groepen 3 en 4 komen aspecten van deze vakken terug in het vak ‘Wereldoriëntatie’.

Vanaf groep 5 staan de zaakvakken apart op het rooster. Wij vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn bestaat.