SchOOLwiki

zoekopdracht

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatiedagen of anderszins

Op De Driemaster werken zowel part- als fulltimers; leerkrachten hebben als zij volgens hun normjaartaak teveel uren draaien recht op compensatiedagen. Op deze compensatiedagen worden leerkrachten vrij geroosterd.

Een aantal van onze collega’s maakt bovendien gebruik van de BAPO regeling. Leerkrachten die gebruik maken van de BAPO regeling zijn een aantal dagen per jaar vrij.

Bij ziekte van een collega wordt gezocht naar manieren om de betreffende groep op te vangen. De mogelijkheden zijn :

  • aan collega’s die op deze dag niet werken wordt gevraagd om in te vallen.
  • aan collega’s die op zo’n dag andere taken hebben binnen de school wordt gevraagd om een klas over te nemen.
  • Als dit niet mogelijk is, wordt er een invaller via een mobiliteitscentrum aangetrokken (het betreft hier kort durende vervanging).De gemeente Lelystad heeft een invallerspoule opgericht voor langdurige vervanging.

Als het echt niet anders kan, wordt een klas opgedeeld over de andere groepen. In het uiterste geval wordt er een groep naar huis gestuurd. Hierover wordt altijd eerst contact met de ouders gezocht. Voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen, wordt een plaats gezocht in een andere groep.