Afspraak maken

dinsdag 31 maart

Op onze school kennen wij geen ‘spreekuur’; buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zouden staan, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld als u ons hierover na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd

Lees verder

Vakantietijden

dinsdag 31 maart

De vakantietijden worden door ons bestuur in overleg met scholen vastgesteld. Hierbij worden de spreidingsadviezen opgevolgd. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio’s. Lelystad maakt deel uit van de regio Noord. Als regio Noord in de vroege periode is ingedeeld, is de school in de eerste week van

Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

dinsdag 31 maart

Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is

Lees verder

Beugeltandarts

dinsdag 31 maart

In de bovenbouw zijn er veel kinderen die voor een beugel(controle) naar de orthodontist moeten en veelal worden deze afspraken onder schooltijd gemaakt. Daarbij kan het voorkomen dat uw kind door u alleen naar een afspraak wordt gestuurd. Wij zouden dan graag willen dat u eenmalig een formulier ondertekent, waarin u aangeeft dat u de

Lees verder

Ziekmelden

dinsdag 31 maart

Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk ook een geruststellende gedachte, dat wij dit in

Lees verder

Regels voor aanvang en einde schooltijd

dinsdag 31 maart

De school heeft bewust twee aparte ingangen. Om gedrang te voorkomen is de ingang aan de zijde van het kleuterplein bestemd voor de groepen 1 t/m 4. De andere ingang aan de zijde van het brede schoolplein is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. Vooral bij de kleuters is het bij het halen en

Lees verder

Schooltijden

dinsdag 31 maart

Onderbouw maandag 08.30 uur – 11.30 uur en 13.15 uur – 15.15 uur dinsdag 08.30 uur – 11.30 uur en 13.15 uur – 15.15 uur woensdag 08.30 uur – 11.30 uur donderdag 08.30 uur – 11.30 uur en 13.15 uur – 15.15 uur vrijdag 08.30 uur – 11.30 uur en 13.15 uur – 15.15 uur

Lees verder

De schoolkampen

dinsdag 31 maart

De schoolkampen van de Driemaster onderscheiden zich door een bijzondere inzet van personeel en begeleidende ouders. Zij lijken totaal niet op de gebruikelijke uitstapjes naar een pretpark. De groepen 1 t/m 5 maken aan het begin van het schooljaar een schoolreisje van een dag. Groep 6 t/m 8 gaan op kamp en zij gaan twee

Lees verder

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

dinsdag 31 maart

Jaarlijks terugkerende activiteiten: Een project rond de Kinderboekenweek. Rond 5 december het Sinterklaasfeest. In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep. Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting. Voor de Paasvakantie sluiten wij de week af met

Lees verder