Resultaten van ons onderwijs

dinsdag 31 maart

Algemeen Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. De resultaten worden weergegeven in grafieken, waarin u kunt aflezen welke vorderingen de leerlingen maken en welk niveauverschil er per

Lees verder

Scholen in verbinding

dinsdag 31 maart

De Driemaster behoort tot het cluster van “brede basisscholen”. Hier liggen voor ons kansen om onze leerlingen nog meer te bieden op het gebied van voor- en naschoolse opvang, het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ook schept het meer mogelijkheden om onze leerlingen in contact te brengen met sport, kunst en cultuur. Er zijn contacten tussen

Lees verder

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

dinsdag 31 maart

De maatschappij ondergaat in hoog tempo veranderingen. Als school proberen wij zo adequaat mogelijk te anticiperen. Daarom is het ook belangrijk om gebruik te maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen. De financiën zijn echter beperkt en daarom moeten wij zuinig met deze middelen omspringen. Aan moderne methoden voor rekenen en wiskunde, taal en

Lees verder