Website

dinsdag 31 maart

De Driemaster heeft ook een eigen website: www.obsdedriemaster-lelystad.nl Op deze site vindt u allerlei Driemaster nieuws, foto’s van evenementen, documenten, een jaarplanning enz. U dient zich eenmalig te registreren om toegang te kunnen krijgen tot foto’s en informatie uit de groepen. Wanneer u zich heeft geregistreerd, zal uw account nog wel geactiveerd moeten worden. Wij

Lees verder

Schoolkrant / nieuwsbrief

dinsdag 31 maart

Een groep van creatieve mensen zorgt ervoor, dat 2x per jaar een schoolkrant verschijnt, een Kerstkrant en een Zomerkrant. De werkjes, die zijn gemaakt door groepjes kinderen, de nodige informatie van bijvoorbeeld de MR en het team, de verslagen van diverse activiteiten. Kortom, een krant waarin u een beetje de sfeer proeft van wat er

Lees verder

Ouderhulp

dinsdag 31 maart

Om de betrokkenheid te vergroten en omdat wij heel erg geholpen zijn met de geboden hulp willen wij zoveel mogelijk ouders de kans geven om mee te denken, mee te helpen en mee te organiseren bij de schoolactiviteiten. Ook in het schooljaar 2014-2015 willen wij alle (groot)ouders en verzorgers de kans geven om in te

Lees verder

Informatieavond

dinsdag 31 maart

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een algemene informatieavond. Van tevoren geeft de leerkracht de kinderen een informatiepakketje mee met specifieke informatie over het komende schooljaar. Op de informatieavond zelf bent u van harte welkom met uw kind. Alle teamleden en leden van de medezeggenschapsraad zijn op deze avond aanwezig om al uw

Lees verder

10-minuten gesprekken

dinsdag 31 maart

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt krijgen u als ouder / verzorger regelmatig nieuwsbrieven via de mail. Belangrijker is het directe contact tussen ouders en school. Daarom nodigen wij u 3 x per jaar uit voor een 10-minuten gesprek. U kunt zelf aangeven of u

Lees verder

Het belang van de betrokkenheid van ouders

dinsdag 31 maart

De school acht de betrokkenheid van ouders van het grootste belang. Dit kan zowel het kind, de ouder als de school ten goede komen. Het kind groeit op in het gezin, maar brengt daarnaast veel tijd door in de schoolomgeving. Als ouders betrokken zijn bij school, belangstelling tonen en thuis de voorwaarden scheppen om het

Lees verder