Mediawijsheid op de Driemaster

dinsdag 31 maart

Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid heeft betrekking op nieuwe media, maar ook op ‘oude’ media zoals radio, televisie, kranten en tijdschriften. Een mediawijze leerling kan: Informatie zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken Verschillende

Lees verder

Kanjertraining

dinsdag 31 maart

Sinds schooljaar 2005-2006 werken wij in alle groepen met de Kanjertraining. Alle leerkrachten binnen de school behalen in het nieuwe schooljaar een geldige licentie om deze lessen te mogen geven. Leerkrachten worden hier in (bij) geschoold door docenten van het Instituut voor Kanjertrainingen. De Kanjertraining is een methode voor sociaal emotionele vorming. Deze training heeft

Lees verder

Het veilige klimaat van de school

dinsdag 31 maart

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin uw kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De manier van omgaan met elkaar en de omgeving en het gebouw bepalen het vriendelijke en veilige klimaat van De Driemaster. Als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, dan kan het

Lees verder

Visie op ouderbetrokkenheid

dinsdag 31 maart

Op de Driemaster werken ouders en team samen. Daardoor ondersteunen wij elkaar bij de opvoeding en bij het leren op school. Wat willen wij bereiken: Het welbevinden van onze kinderen wordt vergroot en het leerproces wordt gestimuleerd en daarmee geven wij ze een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Wat hebben wij hiervoor nodig? Ouders

Lees verder

Onze visie

dinsdag 31 maart

Kort en bondig zou de opdracht van de school als volgt geformuleerd kunnen worden: “voor ieder kind bieden wij uitsluitend het beste!” Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor een plezierig leer- en werkklimaat. De school moet voelen als een warme jas, waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, respect

Lees verder