Uitgaan van de kracht van mensen

De Driemaster is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gevestigd aan het Wold 15-73 op de grens van de wijken Archipel en Boswijk in Lelystad. De school beschikt over een mooi speelplein en rondom de school is veel groen te vinden waar tijdens de pauze en na schooltijd heerlijk gespeeld kan worden.

De school telt ongeveer 250 leerlingen die zijn verdeeld over 10 of 11 groepen. We werken met leerstofjaarklassen waarbij leerlingen op leeftijd zijn gegroepeerd, aangevuld met enkele combinatieklassen.

In het lopende schooljaar (2023-2024) zitten onze groepen 1,2,3,4,5/6, 6, 7 en 8 vol.

Voor het aankomende schooljaar (2024-2025) zit de groepen 1,2,3,4,5,5/6, 7 en 8 op slot.

 

Respect, veiligheid en verantwoordelijk-heid

Onze visie: Wij gaan respectvol met elkaar om en wij maken onze leerlingen zelfstandig, sociaal vaardig en weerbaar. Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor een veilig, ontspannen en gestructureerd leer- en werkklimaat en zij voelen zich samen verantwoordelijk voor het leren. De leerlingen gaan naar De Driemaster om zich betekenisvolle kennis en vaardigheden eigen te maken. Wij zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen. We willen uit het kind halen wat erin zit, waarbij wij rekening houden met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. Wij zijn gericht op kwaliteit en resultaat.

In ons meerjarenplan 2019-2022 beschrijven wij vanuit onze opdracht de belangrijkste thema's voor de komende jaren. Deze thema’s zijn: innovatief onderwijs, professionalisering, partnerschap en de basis op orde. 

Uitgaan van verschillen