Welkom op de website van de Driemaster

Op deze website vindt u diverse informatie over onze school. Naast de schoolgids, het vakantierooster, het team en de schoolreisjes, vindt u ook informatie over de PBS methode waar wij mee werken op school en welke app wij gebruiken om met onze ouders te communiceren.

 

PBS

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Op de Driemaster werken wij met de methode van Positive Behaviour Support (PBS). Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Vanaf het schooljaar 2019/2020 communiceren wij binnen de school door middel van de app Social Schools. Socials Schools bevordert de communicatie en samenwerking tussen school, thuis en andere betrokkenen. Via de app krijgen ouders een kijkje in de klas; tenminste 1 keer per week plaatsen alle leerkrachten een bericht over een activiteit die in de

Lees verder