MR: wie, wat, waar en waarom

De MR van De Driemaster bestaat uit de leerkrachten Sharon van Loveren (voorzitter), Nicole van Hekken (secretaris), Isa Kuchen (penningmeester) en de ouders Ilja Rachmatow (plaatsvervangende voorzitter), Sylvia Roos en Fabian Neijs.

De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt zowel voor ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de directie doet met betrekking tot het beleid op school. De MR heeft daarbij instemming-, advies- en/of initiatiefrecht.

Ongeveer 6 x keer per jaar hebben wij overleg. Op dit moment overleggen wij digitaal.

Contact

De MR van De Driemaster is er voor en namens u, de kinderen en het team! We hebben u nodig om de belangen van de gehele school te kunnen behartigen. Zijn er zaken die u kenbaar wilt maken bij de MR of heeft u vragen over alles wat met school te maken heeft, stuur een mail naar mr.driemaster@stichtingschool.nl Heeft u ideeën, tips of feedback voor ons, bijvoorbeeld hoe wij u als ouder (beter) kunnen informeren, laat het ons weten!!